Teddies / Friends for Adoption

Teddies / Friends for Adoption
TEDDY BEAR LOOKING FOR NEW HOMES

Tuesday, November 23, 2010

Look...progressing to / Posmotri... kto eto tam

Pochti zakonchila shit' - nemnogo raboti v dvizhenii..
Almost finishing stitch - just work in progress..

No comments: